Previous Next
 • Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy

  Wynajem
 • Zwied? nasze unikatowe zabytki

  Wynajem
 • Przemierzaj faluj?ce Wzgórza Trzebnickie

  Wynajem
 • Obserwuj bogactwo przyrodnicze Doliny Baryczy

  Wynajem
 • B?d? aktywny na naszych szlakach rowerowych

  Wynajem
 • W?druj po wzgórzach i po?ród stawów

  Wynajem
 • Biegaj na naszych zawodach

  Wynajem
 • Baw sie z nami na Dniach Karpia

  Wynajem
 • Delektuj si? muzyk? podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

  Wynajem
 • Poznaj nasz? Kultur? Ludow?

  Wynajem
 • Dowiedz si? wi?cej z naszych wydawnictw

  Wynajem
 • Podró?uj po oznakowanych trasach

  Wynajem
 • Zaznaj emocji na sp?ywie Rz?k? Barycz

  Wynajem
 • W?dkuj na przyjaznych ?owiskach komercyjnych

  Wynajem
 • Wystartuj w Szymanowie na podniebn? wycieczk?

  Wynajem
 • Odwied? Marin? w Urazie i z?ap wiatr w ?agle

  Wynajem
 • Zasmakuj naszych produktów lokalnych

  Wynajem
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Dyrektora Biura SGTWTIDB została wybrana Pani Marta Kamińska.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Kamińska spełniła wymagania formalne określone w treści ogłoszenia o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się największą wiedzą w danym obszarze działania. Zaprezentowała się jako osoba  komunikatywna. Zaproponowała najciekawszą koncepcję rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu
Robert Lewandowski
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród
Tel.71 385 39 31, 667 442 772
195816