Previous Next
 • Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy

  Wynajem
 • Zwied? nasze unikatowe zabytki

  Wynajem
 • Przemierzaj faluj?ce Wzgórza Trzebnickie

  Wynajem
 • Obserwuj bogactwo przyrodnicze Doliny Baryczy

  Wynajem
 • B?d? aktywny na naszych szlakach rowerowych

  Wynajem
 • W?druj po wzgórzach i po?ród stawów

  Wynajem
 • Biegaj na naszych zawodach

  Wynajem
 • Baw sie z nami na Dniach Karpia

  Wynajem
 • Delektuj si? muzyk? podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

  Wynajem
 • Poznaj nasz? Kultur? Ludow?

  Wynajem
 • Dowiedz si? wi?cej z naszych wydawnictw

  Wynajem
 • Podró?uj po oznakowanych trasach

  Wynajem
 • Zaznaj emocji na sp?ywie Rz?k? Barycz

  Wynajem
 • W?dkuj na przyjaznych ?owiskach komercyjnych

  Wynajem
 • Wystartuj w Szymanowie na podniebn? wycieczk?

  Wynajem
 • Odwied? Marin? w Urazie i z?ap wiatr w ?agle

  Wynajem
 • Zasmakuj naszych produktów lokalnych

  Wynajem

Gmina Niechlów

21 marca 2013

Niechlów jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości ok. 100 km od Wrocławia i 20 km od siedziby powiatu – miasta Góra. Najwcześniej wzmiankowaną w dokumentach wsią gminy Niechlów, bo już w 1289 roku jest wieś Siciny. W 1309 roku Książę Henryk Głogowski podarował wieś z przyległymi dobrami klasztorowi Cystersów z Lubiąża. Wieś Siciny związana była z okolicami Góry Śląskiej należącymi w średniowieczu do Polski, od XIV wieku do Czech potem do Austrii. Po drugiej wojnie światowej w styczniu 1945 roku Ziemia Niechlowska została wyzwolona przez 3 Armię Gwardii gen. Wasyla Gordowa. Od tego momentu działa tu aż do przejęcia przez władze polskie, wojskowa administracja radziecka. Szybki rozwój infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego były podstawowym atutem, który wypromował Niechlów do rangi wsi, w której znalazły siedzibę wszystkie ważniejsze instytucje wraz z administracją gminy.

Fot.9 Kościół w Żuchlowie

fot.10 Niechlowskie pejzaże

Kościół pw Św. Marcina w Sicinach po raz pierwszy był wzmiankowany w 1289 roku. Pierwsza świątynia w Sicinach była konstrukcją drewnianą. W XV wieku drewniany budynek kościoła zastąpiono budowlą kamienną, której wizerunek zachował się na sufitowym fresku hali wieżowej współczesnego kościoła, który został wybudowany latach 1736-1740 przez Karla Martina Frantza wg. projektu nieznanego architekta

Fot.1 Kosciol pw Św. Marcina w Sicinach

fot.11 Panorama Sicin 

Pałac w Bełczu Wielkim to ogromna, piętrowa rezydencja, która została założona na planie prostokąta i nakryta dachem mansardowym z lukarnami i oknami powiekowymi. Na środku dachu wzniesiono niewielką wieżyczkę nakrytą barokowym, miedzianym hełmem. W części frontowej znajduje się ryzalit poprzedzony potężnym balkonem wspartym na czterech kolumnach doryckich. Do wejścia prowadzi reprezentacyjny podjazd. W elewacji ogrodowej na poziomie parteru znajduje się taras ze schodami do parku, nakryty daszkiem wspartym na ośmiu kolumnach doryckich. Do pałacu przylega park ze stawem.

 Fot.2 Palac w Belczu

Pałac w Naratowie to dwór barokowy otoczony dziś pozostałością fosy wzniesiony został około 1735 roku. Został przebudowany i powiększony o wieżę około 1900 roku, remontowany w 1965 roku. Murowany, założony na prostokącie, jednopiętrowy, dwutraktowy, nakryty łamanym dachem. Elewację frontową akcentuje na osi ujęty pilastrami portal z datą 1735.

Fot.3 Pałac w Naratowie

 

Fot.14 Ruina kościoła z XVIII wieku we Wronińcu

W średniowieczu prawo zwyczajowe nakazywało zabójcy wystawienie kamiennego krzyża, które miało na celu trwale upamiętnić tragiczne zajście. Stawiano go zazwyczaj w miejscu zbrodni.

 Fot.4 krzyz pokutny w Niechlowie

Przyrodnicze walory krajobrazu, duże obszary leśne bogate w urozmaicony świat zwierzęcy sprawiają iż Gmina Niechlów posiada korzystne warunki do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zwierzęta łowne takie jak jelenie, sarny, bażanty, dziki, lisy, kuropatwy i zające oraz często spotykane nieinwentaryzowane gatunki jak łasice, borsuki oraz kuny sprawiają, że wyprawa do lasu na łowiecką wędrówkę dostarczą każdemu myśliwemu – polującemu z bronią czy tez aparatem fotograficznym – wiele emocji, niezapomnianych wrażeń oraz spora dawkę wypoczynku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

fot.12 Barycz w Niechlowie - idealne miejsce do wędkowania

Rzeka Barycz i Odra oraz mnogość oczek wodnych to prawdziwy raj dla wędkarzy. Można tam złowić okazałe szczupaki, okonie sandacze, sumy oraz liny, leszcze plocie, karasie, karpie, amury, klenie czy też pstrągi, lipienie a czasem trocie. Nad brzegiem zbiornika retencyjnego w pobliżu Niechlowa można w spokoju powędkować lub odpocząć przy ognisku pod wędkarska wiatą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na terenie gminy prężnie działają organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach,  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów,  Stowarzyszenie „Nasz Niechlów” oraz Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wroniniec”. Gmina Niechlów jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w Górze, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w Żmigrodzie oraz współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach .

Organizatorem życia sportowego w gminie są przede wszystkim szkoły i lokalne kluby sportowe. Przy Gimnazjum w Naratowie zlokalizowany jest  kompleks obiektów sportowych Orlik wyposażony w boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Imprezy cykliczne: Festyn okolicznościowy z okazji 3 maja – Niechlów w dniu 3 maja, Dożynki Gminne – co roku w pierwszą niedzielę września, Wieczór Marcinowy” – Siciny 10.11. – w wigilię Odpustu Parafialnego

Fot.7 Wieczor Marcinowy

fot.13 Nordick Walking