Previous Next
 • Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy

  Wynajem
 • Zwied? nasze unikatowe zabytki

  Wynajem
 • Przemierzaj faluj?ce Wzgórza Trzebnickie

  Wynajem
 • Obserwuj bogactwo przyrodnicze Doliny Baryczy

  Wynajem
 • B?d? aktywny na naszych szlakach rowerowych

  Wynajem
 • W?druj po wzgórzach i po?ród stawów

  Wynajem
 • Biegaj na naszych zawodach

  Wynajem
 • Baw sie z nami na Dniach Karpia

  Wynajem
 • Delektuj si? muzyk? podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

  Wynajem
 • Poznaj nasz? Kultur? Ludow?

  Wynajem
 • Dowiedz si? wi?cej z naszych wydawnictw

  Wynajem
 • Podró?uj po oznakowanych trasach

  Wynajem
 • Zaznaj emocji na sp?ywie Rz?k? Barycz

  Wynajem
 • W?dkuj na przyjaznych ?owiskach komercyjnych

  Wynajem
 • Wystartuj w Szymanowie na podniebn? wycieczk?

  Wynajem
 • Odwied? Marin? w Urazie i z?ap wiatr w ?agle

  Wynajem
 • Zasmakuj naszych produktów lokalnych

  Wynajem

Gmina Jemielno

21 marca 2013

Gmina Jemielno położona jest na terenie trzech mezoregionów geograficznych. Dwie trzecie zajmują obszary nizinne należące do Obniżenia Ścinawskiego i Pradoliny Głogowskiej. Pozostała część należy do Wzgórz Trzebnickich. Gmina posiada silne, zielone „płuca”, gdyż niemalże połowa jej obszaru (44%) stanowią lasy, natomiast cały teren Gminy Jemielno leży na obszarze chronionego krajobrazu „Obszar IV Dolina Baryczy”. Jemielno posiada jedną z najciekawszy i piękniejszych granic urzędowych w Polsce, gdyż jej zachodnią część na długości 18,5 kilometra wytycza rzeka Odra. Najwcześniejsza wzmianka o Jemielnie pochodzi z 1308 r. Wieś wymieniana jest wśród tych, które płaciły dziesięcinę biskupowi wrocławskiemu. Nazwa miejscowości odnosi się do ukształtowania terenu i oznacza miejsce, gdzie rośnie jemioła. W XVIII wieku przez krótki czas w Jemielnie istniało uzdrowisko. Do jego powstania przyczynił się Karol Gotfryd von Lieres, właściciel wsi. Najważniejszym zabytkiem jest kościół p.w. Chrystusa Króla. To budowla późnogotycka, powstała w 1505 roku jako świątynia katolicka.

Fot.1 Widok na lasy oraz rzekę Odrę nieopodal Lubowa

Fot.2 Kościół p.w Chrystysa Króla w Jemielnie

Zróżnicowana rzeźba terenu gminy, zachowane, mało zmienione siedliska, występowanie korytarza ekologicznego wzdłuż doliny Odry, duże obszary leśne, wydmy, podmokłe łąki, bagna, starorzecza, stwarzają szczególne warunki dla egzystencji wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie gminy znajdują się dogodne warunki dla życia ptaków jak i rzadkich gatunków motyli. Należą do nich paź królowej, modraszek korydon, rusałki, kraśniki, czerwończyk nieparek. W międzywału rzeki Odry zachowały się szczątkowe lasy łęgowe. W okresie letnio – jesiennym lasy obfitują w wiele gatunków grzybów np. borowiki, kozaki, kurki, maślaki. Obszary leśne i wodne są ostoją wielu ssaków np. bobra, wydry, szopa, gronostaja, kuny leśnej, dzika, sarny, jelenia. Wzdłuż rzeki Odry wyznaczone są obszary „Natura 2000”.

Fot.3 Malowniczy Wąwóz przy wjeździe do Piotrowic od strony Jemielna

Jedną z ciekawszych miejscowości w gminie jest Kietlów, w którym znajduje się dwór klasycystyczny z parkiem oraz ruinami pałacyku z 1880 r., majątek którego pierwszymi właścicielami byli Erbherr Niklas von Schabina. W Kietlowie warto, również odwiedzić, stadninę koni.

Fot.4 Klasycystyczny Pałac w Kietlowie

Fot.5 Stadnina koni w Kietlowie

Nie lada atrakcją Gminy Jemielno jest rzeka Odra i zorganizowane na jej szerokości przeprawy promem dolno bądź górnolinowym jak to ma miejsce w Chobieni i Ciechanowie (w niedługim czasie w miejscowości tej zostanie oddany do użytku most drogowy Ciechanów – Radoszyce.)

Fot.6 Widok Ciechanowa – miejsce przeprawy promowej

W Bieliszowie rozpoczyna się i kończy ścieżka przyrodnicza zwana „Bieliszowską kroplą” mająca 6 km długości. Tematem przewodnim tej ścieżki są lasy i zarośla. Kolejną atrakcją przyrodniczą Bieliszowa są wydmy śródlądowe, które można podziwiać na szlaku Wydmowej Pętli. To szlak leśny o długości 13 km, biegnący w pobliżu Bieliszowa. Znajdują się na nim dobrze zachowane formy wydm śródlądowych, porośniętych borem sosnowym suchym.

„Szlak Panoram Widokowych” ciągnie się od Jemielna przez Łęczycę, Psary, Cieszyny powracając z powrotem do Jemielna. W Psarach znaleziono kilkaset pieców hutniczych zwanych dymarkami, w których wytapiano żelazo od II w. p.n.e. do III w. Badano również cmentarzysko kurhanowe kultury przeworskiej (kurhan to rodzaj mogiły w kształcie kopca, w którym znajduje się komora grobowa).

Fot.7 Widok ze Szlaku Panoram Widokowych

Trasa rowerowa „Szlak Odry” – Trasa ta biegnie po wale przeciwpowodziowym Odry, a jej długość na terenie gminy wynosi 18,5 km.

Fot.8 Miejscowość Smolne na trasie rowerowej „Szlaku Odry”

Gdzie spędzić noc ?

 • Lubów – przy Ośrodku Pomocy Społecznej znajduje się pole kempingowe.
 • Bieliszów: Dom Myśliwski „Gawra”
 • Jemielno: Schronisko „Pod Lipami” (40 miejsc noclegowych)

Fot.9 Nowe Schronisko „Pod Lipami” w Jemielnie

Warto zobaczyć:

- Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luboszycach, wybudowany w latach 1976 – 1978 (w miejscu rozebranego kościoła ewangelickiego pochodzącego z 1657 r.)

- Pałac w Irządzu – neorenesansowy z XIX wieku był własnością dwóch rodzin: Senden i Weber. Obecnie mieści się tam Zespół Szkół (w tej samej miejscowości nieczynna od lat dziewięćdziesiątych gorzelnia.)

- Pałac w Psarach – został wzniesiony w II poł. XVII w. Na pocz. wieku XX uległ przebudowie.

- Pałac w Daszowie z XVII wieku w stylu barokowym. Należał m.in do rodu von Tschammer. W otoczeniu pałacu znajduje się folwark, rybny staw hodowlany i park. Ponadto była tam gorzelnia, młyn wodny i wiatrak.

- Ruiny zamku w Chobieni

Fot.10 Pałac w Daszowie

Fot.11 Pałac w Psarach

Coroczne Imprezy kulturalne i  sportowe na terenie Gminy Jemielno: „Święto Jemioły i pieroga” -  ostatnia niedziela lipca, „Regionalny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej  w Luboszycach”  – 15 sierpnia, „Dożynki Gminne „ ostatnia niedziela sierpnia, „Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno” – II dekada lipca, „Turniej Orlik o Puchar Wójta Gminy Jemielno” w piłce nożnej II dekada sierpnia.

Imprezy kulturalne i  sportowe na terenie Gminy Jemielno

 1. Święta cykliczne każdego roku :
 • „Święto Jemioły i pieroga” -  ostatnia niedziela lipca każdego roku
 • „Regionalny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej  w Luboszycach”  – 15 sierpnia każdego roku
 • „Dożynki Gminne „ ostatnia niedziela sierpnia każdrgo rok
 • „Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno” – II dekada lipca
 • „Turniej Orlik o Puchar Wójta Gminy Jemielno” w piłce nożnej II dekada sierpnia